KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

“Daulat Pangan Petani Sejahtera”

Cari


Daftar Pengumuman

PENGUMUMAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2021

PENGUMUMAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2021

PENGUMUMAN PESERTA YANG LULUS SELEKSI TAHAP PERTAMA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2021

PENGUMUMAN PESERTA YANG LULUS SELEKSI TAHAP PERTAMA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2021

PENGUMUMAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2021

PENGUMUMAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2021

PENGUMUMAN PESERTA YANG LULUS SELEKSI TAHAP PERTAMA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2021

PESERTA YANG LULUS SELEKSI TAHAP PERTAMA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2021

PENGUMUMAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2021

PENGUMUMAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2021

PENGUMUMAN PENDAFTARAN SELEKSI TERBUKADAN KOMPETITIF JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2021

PENGUMUMAN PENDAFTARAN SELEKSI TERBUKADAN KOMPETITIF JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2021

PENGUMUMAN PESERTA YANG LULUS SELEKSI TAHAP KEDUA (PENILAIAN KOMPETENSI/ ASSESSMENT CENTER)JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2021

PENGUMUMAN PESERTA YANG LULUS SELEKSI TAHAP KEDUA (PENILAIAN KOMPETENSI/ ASSESSMENT CENTER) JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2021

PENGUMUMAN PESERTA YANG LULUS SELEKSI TAHAP PERTAMA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2021

PENGUMUMAN PESERTA YANG LULUS SELEKSI TAHAP PERTAMA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2021